{το}  αμινοξύ Subst.  [aminoksi, aminoksy]

{die}    Subst.
(99)

Etymologie zu αμινοξύ

αμινοξύ Lehnübersetzung πιθανόν von amino acid ή von πιο παλιό Aminosäure αμίνη + οξύ


GriechischDeutsch
Η δοκιμή ανάστροφης μετάλλαξης στη Salmonella typhimurium ή στα Escherichia coli ανιχνεύει μετάλλαξη σε απαιτούν αμινοξύ στέλεχος (ιστιδίνη ή τρυπτοφάνη, αντίστοιχα) για την παραγωγή στελέχους που δεν εξαρτάται από την έξωθεν παροχή αμινοξέος.Ein Rückmutationstest bei Salmonella typhimurium oder Escherichia coli dient zum Nachweis von Mutationen, die in einem Stamm auftreten, der eine Aminosäure (Histidin bzw. Tryptophan) benötigt, und zur Bildung eines Stammes führen, der nicht auf eine Aminosäurezufuhr von außen angewiesen ist.

Übersetzung bestätigt

Έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας για την L-αργινίνη ως αμινοξύ.Es wurde ein Antrag auf Zulassung von L-Arginin als Aminosäure gestellt.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, πρόκειται για ένα βασικό αμινοξύ και για τα ψάρια, ενώ αποδείχτηκε ότι η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος προλαμβάνει τον καταρράκτη υπό συνθήκες εκτροφής σολομοειδών.Nach diesem Gutachten handelt es sich um eine essenzielle Aminosäure auch für Fisch, und die Verwendung dieser Zubereitung hat unter Zuchtbedingungen bei Salmoniden nachweislich Katarakten vorgebeugt.

Übersetzung bestätigt

Υποβλήθηκε αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης για την ουσία L-ιστιδίνη μονοϋδροχλωρική μονοϋδρική ως αμινοξύ.Es wurde ein Antrag auf Zulassung von als Aminosäure gestellt.

Übersetzung bestätigt

Για ίση ενεργειακή αξία, το παρασκεύασμα πρέπει να περιέχει κάθε απαραίτητο και μη απαραίτητο αμινοξύ σε διαθέσιμη προότητα τουλάχιστον ίση προς εκείνη που περιέχεται στην πρωτεΐνη αναφοράς (μητρικό γάλα, όπως ορίζεται στο παράρτημα V).Bei gleichem Brennwert muss die Folgenahrung jede unverzichtbare und bedingt unverzichtbare Aminosäure mindestens in der gleichen verfügbaren Menge enthalten wie das Referenzprotein (Muttermilch im Sinne der Definition in Anhang V).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αμινοξύ.Singular

Plural

Nominativdie Aminosäure

die Aminosäuren

Genitivder Aminosäure

der Aminosäuren

Dativder Aminosäure

den Aminosäuren

Akkusativdie Aminosäure

die Aminosäuren
Griechische Definition zu αμινοξύ

αμινοξύ το [aminoksí] Ο γεν. αμινοξέος, πληθ. αμινοξέα, γεν. αμινοξέων (συνήθ. πληθ.) : (χημ.) ονομασία οργανικών ενώσεων που έχουν τις βασικές ιδιότητες και των αμινών και των οξέων: Σύνθεση / κατάταξη / ιδιότητες των αμινοξέων.

[λόγ. αμιν(ο)- οξύ μτφρδ. γαλλ. acides aminés ή αγγλ. amino-acids (πληθ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback