αμερικάνικα    [amerikanika]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu αμερικάνικα

αμερικάνικα αμερικάνικος + -α


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αμερικάνικα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αμερικάνικα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αμερικάνικα

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αμερικάνικα.Griechische Definition zu αμερικάνικα

αμερικάνικα [amerikánika] adv

in American ways (syn αμερικανικά):
κάτι πρωτόγονο, αμερικάνικα καινούργιο
[der of αμερικάνικος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback