αμελώ Verb  [amelo, amelw]

  Verb
(0)

Etymologie zu αμελώ

αμελώ altgriechisch ἀμελέω, -ῶ ἀμελής ἀ- (στερητικό) + μέλω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αμελώ

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
αμελήσει
μετοχή (ενεστώτας)
αμελώντας
προσωπικές εγκλίσεις
th>ενεστώταςαμέλειαμελείτε
αόριστοςαμέλησεαμελήστε

Griechische Definition zu αμελώ

αμελώ [ameló] .9α : δείχνω αμέλεια. α. δε φροντίζω να κάνω κτ.: Aμέλησε να μαγειρέψει κι έμειναν νηστικοί. Έπρεπε να σου είχα τηλεφωνήσει αλλά αμέλησα. β. (λόγ.) παραμελώ κτ.: αμελώ τις δουλειές / τα μαθήματά μου / τα καθήκοντά μου.

[λόγ. < αρχ. ἀμελῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback