αμαρταίνω Verb  [amarteno, amartainw]

  Verb
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αμαρταίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αμαρταίνωαμαρταίνουμε, αμαρταίνομε
αμαρταίνειςαμαρταίνετε
αμαρταίνειαμαρταίνουν(ε)
Imper
fekt
αμάρταινααμαρταίναμε
αμάρταινεςαμαρταίνατε
αμάρταινεαμάρταιναν, αμαρταίναν(ε)
Aoristαμάρτησααμαρτήσαμε
αμάρτησεςαμαρτήσατε
αμάρτησεαμάρτησαν, αμαρτήσαν(ε)
Per
fekt
έχω αμαρτήσειέχουμε αμαρτήσει
έχεις αμαρτήσειέχετε αμαρτήσει
έχει αμαρτήσειέχουν αμαρτήσει
Plu
per
fekt
είχα αμαρτήσειείχαμε αμαρτήσει
είχες αμαρτήσειείχατε αμαρτήσει
είχε αμαρτήσειείχαν αμαρτήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αμαρταίνωθα αμαρταίνουμε, θα αμαρταίνομε
θα αμαρταίνειςθα αμαρταίνετε
θα αμαρταίνειθα αμαρταίνουν(ε)
Fut
ur
θα αμαρτήσωθα αμαρτήσουμε, θα αμαρτήσομε
θα αμαρτήσειςθα αμαρτήσετε
θα αμαρτήσειθα αμαρτήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αμαρτήσειθα έχουμε αμαρτήσει
θα έχεις αμαρτήσειθα έχετε αμαρτήσει
θα έχει αμαρτήσειθα έχουν αμαρτήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αμαρταίνωνα αμαρταίνουμε, να αμαρταίνομε
να αμαρταίνειςνα αμαρταίνετε
να αμαρταίνεινα αμαρταίνουν(ε)
Aoristνα αμαρτήσωνα αμαρτήσουμε, να αμαρτήσομε
να αμαρτήσειςνα αμαρτήσετε
να αμαρτήσεινα αμαρτήσουν(ε)
Perfνα έχω αμαρτήσεινα έχουμε αμαρτήσει
να έχεις αμαρτήσεινα έχετε αμαρτήσει
να έχει αμαρτήσεινα έχουν αμαρτήσει
Imper
ativ
Presαμάρταινεαμαρταίνετε
Aoristαμάρτησεαμαρτήστε
Part
izip
Presαμαρταίνοντας
Perfέχοντας αμαρτήσει
InfinAoristαμαρτήσει

Griechische Definition zu αμαρταίνω

αμαρταίνω [amarténo] Ρ αόρ. αμάρτησα, απαρέμφ. αμαρτήσει : (προφ.) αμαρτάνω. || για εξωσυζυγική σεξουαλική πράξη: Aμάρτησε με την καλύτερη φίλη της γυναίκας του.

[μσν. αμαρταίνω < αμαρτ(άνω) μεταπλ. -αίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback