αμαρταίνω  Verb  [amarteno, amartainw]

Ähnliche Bedeutung wie αμαρταίνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze sündigen

... Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung. ...

... Alle Menschen haben ihre kleinen Schwächen und sündigen von Zeit zu Zeit. ...

... Atze, die deutschen Mitschüler der drei attraktiven Schwedinnen, wollen auf der sündigen Meile sich mal endlich ihre jungfräulichen Hörner abstoßen, haben ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΑΜΑΡΤΑΙΝΩ
I sin
Aktiv Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αμαρταίνω, ../amartano/index">αμαρτάνωαμαρταίνουμε, αμαρταίνομε
αμαρταίνειςαμαρταίνετε
αμαρταίνειαμαρταίνουν(ε)
Imper
fekt
αμάρταινααμαρταίναμε
αμάρταινεςαμαρταίνατε
αμάρταινεαμάρταιναν, αμαρταίναν(ε)
Aoristαμάρτησααμαρτήσαμε
αμάρτησεςαμαρτήσατε
αμάρτησεαμάρτησαν, αμαρτήσαν(ε)
Per
fect
έχω αμαρτήσειέχουμε αμαρτήσει
έχεις αμαρτήσειέχετε αμαρτήσει
έχει αμαρτήσειέχουν αμαρτήσει
Plu
per
fect
είχα αμαρτήσειείχαμε αμαρτήσει
είχες αμαρτήσειείχατε αμαρτήσει
είχε αμαρτήσειείχαν αμαρτήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αμαρταίνωθα αμαρταίνουμε, θα αμαρταίνομε
θα αμαρταίνειςθα αμαρταίνετε
θα αμαρταίνειθα αμαρταίνουν(ε)
Fut
ur
θα αμαρτήσωθα αμαρτήσουμε, θα αμαρτήσομε
θα αμαρτήσειςθα αμαρτήσετε
θα αμαρτήσειθα αμαρτήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αμαρτήσειθα έχουμε αμαρτήσει
θα έχεις αμαρτήσειθα έχετε αμαρτήσει
θα έχει αμαρτήσειθα έχουν αμαρτήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αμαρταίνωνα αμαρταίνουμε, να αμαρταίνομε
να αμαρταίνειςνα αμαρταίνετε
να αμαρταίνεινα αμαρταίνουν(ε)
Aoristνα αμαρτήσωνα αμαρτήσουμε, να αμαρτήσομε
να αμαρτήσειςνα αμαρτήσετε
να αμαρτήσεινα αμαρτήσουν(ε)
Perfνα έχω αμαρτήσεινα έχουμε αμαρτήσει
να έχεις αμαρτήσεινα έχετε αμαρτήσει
να έχει αμαρτήσεινα έχουν αμαρτήσει
Imper
ativ
Presαμάρταινεαμαρταίνετε
Aoristαμάρτησεαμαρτήστε
Part
izip
Presαμαρταίνοντας
Perfέχοντας αμαρτήσει
InfinAoristαμαρτήσει
Griechische Definition zu αμαρταίνω

αμαρταίνω [amarténo] Ρ αόρ. αμάρτησα, απαρέμφ. αμαρτήσει : (προφ.) αμαρτάνω. || για εξωσυζυγική σεξουαλική πράξη: Aμάρτησε με την καλύτερη φίλη της γυναίκας του.

[μσν. αμαρταίνω < αμαρτ(άνω) μεταπλ. -αίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αμαρταίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15