{η}  αμίνη Subst.  [amini, aminh]

{das}    Subst.
(7)

Etymologie zu αμίνη

αμίνη (entlehnt aus) französisch amine ammonia lateinisch ammoniacus Ammon altgriechisch Ἄμμων altägyptisch (jmn)


GriechischDeutsch
Αλειφατική αμίνηaliphatisches Amin

Übersetzung bestätigt

εκφραζόμενο ως τριτοταγής αμίνηberechnet als tertiäres Amin

Übersetzung bestätigt

Η αζωομάδα αυτή μπορεί να διασπαστεί μέσα στο σώμα και να ελευθερώσει την αντίστοιχη αρωματική αμίνη.Diese Azoverbindung kann in einer Reduktionsreaktion im menschlichen Körper in das entsprechende aromatische Amin umge­wandelt werden.

Übersetzung bestätigt

Μέγιστη περιεκτικότητα σε δευτεροταγήεύουσας αμίνη: 0,5 % (ισχύει για τις πρώτες ύλες)Höchstgehalt an sekundärem Amin: 0,5 % (gilt für Rohstoffe)

Übersetzung bestätigt

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων μια επιπλέον καρκινογενής αμίνη περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων αμινών.Infolge der neuesten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse wurde ein weiteres krebserzeugendes Amin in das Verzeichnis verbotener Amine aufgenommen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Amin

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αμίνη.

Griechische Definition zu αμίνη

αμίνη [amíni] η, chem

amine:
αμίνη η δευτερογενής secondary amine |
αμίνες (kath αμίναι) amines and amino-compounds
[cf also βιταμίνη; fr amine in WEurop languages]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback