αλλο-  

  • anderes-
    upvotedownvote
  • anders-
    upvotedownvote
  • sonst-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Αυτό το κάτι άλλο! είναι κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε στα 1963. Δύο νέοι που ζουν ανέμελη και μποέμ ζωή είναι ερωτευμένοι. Ο πρώτος κινδυνεύει ...

... αντικειμένου που είναι επικίνδυνο είτε για τον ποδοσφαιριστή, είτε για κάποιο άλλο συμμετέχοντα. Διάφορες διοργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν μεμονωμένα ...

... και η οριζόντια δοκός πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ξύλο, μέταλλο ή άλλο εγκεκριμένο υλικό, να έχουν διατομή τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή ελλειπτική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

allo-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15