{το}  αλλαντικά Subst.  [allantika]

{der}    Subst.
(19)
(8)
{das}    Subst.
(7)

Etymologie zu αλλαντικά

αλλαντικά αλλαντικός, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu αλλαντικά

Plural



Singular

Plural

Nominativder Aufschnitt

Genitivdes Aufschnitts
des Aufschnittes

Dativdem Aufschnitt
dem Aufschnitte

Akkusativden Aufschnitt




Singular

Plural

Nominativdas Würstchen

die Würstchen

Genitivdes Würstchens

der Würstchen

Dativdem Würstchen

den Würstchen

Akkusativdas Würstchen

die Würstchen




Griechische Definition zu αλλαντικά

αλλαντικά [alandiká] τα, (L)

cured meat and sausages (syn in αλλάντες):
τ' αλλαντικά κρεμασμένα με φροντίδα καλλιτεχνική, τα ψάρια απλωμένα κατά χρώματα (Loukatos) |
τα χοιρομέρια και τα ζαμπόν και τα αλλαντικά γέμιζαν τις αποθήκες (Karantonis)
[der of αλλάντες w. suff -ικόν, pl -ικά]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback