ακόλουθα    [akolutha, akoloytha]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu ακόλουθα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ακόλουθα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ακόλουθα

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu ακόλουθα.Griechische Definition zu ακόλουθα

ακόλουθα, επίρρ.· ακούλιθα· ακούλουθα.

1) Kατόπιν, πίσω από κάπ.:
υπάσιν διά τον δούκα και έτρεχαν ακούλιθα (Xρον. Tόκκων 1453
έδραμαν … ακούλουθα εις την βοήθειάν του (αυτ. 1688).
2) Aκολούθως, κατόπιν:
εκίνησαν ακούλιθα ως μέσα εις το κάστρο (αυτ. 232).
[<επίθ. ακόλουθος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback