{η}  ακροθαλασσιά Subst.  [akrothalassia]

{der}    Subst.
(2)

Etymologie zu ακροθαλασσιά

ακροθαλασσιά άκρον + θάλασσα


GriechischDeutsch
Θα τρέξουμε με άλογα στην ακροθαλασσιά.Dann reiten wir am Strand, direkt in die Brandung hinein.

Übersetzung nicht bestätigt

..είναι στην ακροθαλασσιά τώρα με το πόδι στο νερό.Ich sehe ihn am Strand stehen... einen Zeh im Wasser.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Strand
BadestrandGriechische Definition zu ακροθαλασσιά

ακροθαλασσιά η [akroθalasxá] : το μέρος της ακτής που βρέχεται από τη θάλασσα· ακρογιαλιά: Έχει ένα μικρό σπιτάκι με κήπο στην ακροθαλασσιά.

[ακροθαλάσσ(ι) -ιά]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback