αισθητικά  Adv.  [esthitika, aisthhtika]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αισθητικά

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αισθητικά

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αισθητικά

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αισθητικά.Griechische Definition zu αισθητικά

αισθητικά [esθitiká] adv

esthetically:
μια αισθητικά τέλεια εντύπωση |
αισθητικά μορφωμένος, αισθητικά καλλιεργημένος |
αισθάνομαι κάτι αισθητικά |
γυμνάζεται κανείς αισθητικά |
αντικρύζω το αντικείμενο αισθητικά |
πλησιάζω την τέχνη των Bυζαντινών αισθητικά |
ο θεατής χαίρεται αισθητικά |
οι άνθρωποι δε σε καταλαβαίνουν αισθητικά |
ιδιότητα ζωικά και αισθητικά αξιόλογη |
το αισθητικά αξιόλογο ... ονομάζομε στη ζωή ωραίο |
μεταφράσεις ποιημάτων αισθητικά αξιόλογες |
λειτουργεί η ψυχή μας αισθητικά |
απλές μορφές στη φύση και στη ζωή αξιολογούνται αισθητικά |
η θρησκευτική τέχνη εκφράζει αισθητικά το θρησκευτικό συναίσθημα |
παρουσιάζεται αισθητικά και γλωσσικά διχασμένος (Dimaras) |
την ατομικότητα των αντικειμένων αποτιμούμε αισθητικά ... με το ατομικό μας εγώ (Papanoutsos) |
(οι κινήσεις της μπαγκέτας ή των χεριών των μεγάλων μαέστρων) υπογραμμίζουν αισθητικά τους στοχασμούς και τα διάφορα συναισθήματα (MVarvogdivs) |
poem γράψε για τη χαμένη τους αγάπη αισθητικά (Foufas)
[der of αισθητικός; cf αισθητικώς]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback