αδύνατα Adv.  [adinata, athinata, adynata]

  Adj.
(46)

GriechischDeutsch
Κατά ειρωνικό τρόπο, οι νατουραλιστές λένε χαρακτηριστικά ότι τα θαύματα, όπως η ειδική δημιουργία, είναι αδύνατα επειδή παραβιάζουν τους νόμους της φύσης, τα οποία έχουν παρατηρηθεί με σαφήνεια στην ιστορία.Ironischer Weise sagen Naturalisten, dass Wunder, so wie die Schöpfung, unmöglich sind, weil sie die Gesetze der Natur missachten, die klar und historisch beobachtet wurden.

Übersetzung nicht bestätigt

Οι σύγχρονοι ιστορικοί ξεκινούν τις «κριτικές, ελεύθερες και ειλικρινείς» έρευνές τους με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουν θαύματα, αυτά είναι πράγματα αδύνατα, ότι ζούμε σε ένα κλειστό περιβάλλον και δεν υπάρχει τίποτα υπερφυσικό.Die modernen Historiker beginnen ihre sogenannten "kritischen, offenen und ehrlichen" Untersuchungen der Schrift mit der Voraussetzung: Da ist kein Gott, da gibt es keine Wunder, sie sind unmöglich; wir leben ja in einem geschlossenen System, da gibt es nichts Übernatürliches.

Übersetzung nicht bestätigt

Χρηματικά ποσά σε μετρητά, αδύνατα να δικαιολογηθούν, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών κατ’ οίκον, μεταξύ άλλων στον Egemen Bağış, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και στον Μπιλάλ Ερντογάν, γιο του πρωθυπουργού.Bargeld Beträge, die unmöglich zu rechtfertigen waren, wurden bei der Durchsuchung, besonders bei Egemen Bağış, Minister für europäische Angelegenheiten und Bilal Erdogan, Sohn des Premierministers gefunden.

Übersetzung nicht bestätigt

Χρηματικά ποσά σε μετρητά, αδύνατα να δικαιολογηθούν, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών κατ' οίκον, μεταξύ άλλων στον Egemen Bağış, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και στον Μπιλάλ Ερντογάν, γιο του πρωθυπουργού.Bargeld Beträge, die unmöglich zu rechtfertigen waren, wurden bei der Durchsuchung, besonders bei Egemen Bağış, Minister für europäische Angelegenheiten und Bilal Erdogan, Sohn des Premierministers gefunden.

Übersetzung nicht bestätigt

Η είσοδος νέων καταναλωτών σε αγορές ευρυζωνικών επικοινωνιών παρεμποδίζεται από τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων πρόσβασης δικτύων που υπόκεινται σε ρυθμίσεις, πράγμα το οποίο καθιστά αδύνατα τα κοινά επιχειρηματικά μοντέλα και τις τεχνικές επιλογές για πολλά κράτη μέλη.Neue Anbieter auf den Breitband-Endkundenmärkten werden durch die große Vielfalt regulierter Netzzugangsprodukte behindert, die gemeinsame Geschäftsmodelle oder technische Lösungen für mehrere Mitgliedstaaten unmöglich machen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αδύνατα.Griechische Definition zu αδύνατα

αδυνατά, επίρρ., βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback