αδίκως  

  • unfair
    upvotedownvote
  • zu Unrecht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Αμφίονα, ανέβαιναν μόνοι τους και οικοδομούσαν τα τείχη. Ο Ζήθος υπήρξε αδίκως θύμα της οργής των θεών Απόλλωνα και Αρτέμιδος για την ανευλάβεια της συζύγου ...

... του ελεήμονα. Ο Κωνσταντίνος, από σφοδρό έρωτα προς την Θεοδότη απέπεμψε αδίκως την Μαρία παρά τις παραστάσεις του πατριάρχη Ταρασίου και την έκλεισε σε ...

... Περί του μη ληρείν, 5ος Άρτεμις, 6ος Περί απληστίας, 7ος Ότι το πλουτείν αδίκως του πένεσθαι αθλιώτερον, 8ος Περί πενίας, 9ος Εις τας Καλάνδρας, 10ος Περί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

adikos, athikos, adikws


Deutsche Synonyme zu: αδίκως

unfair ungerecht nicht gerecht nicht fair nicht okay nicht in Ordnung unsportlich regelwidrig

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15