αγχίνοια  

  • Weisheit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... της παράταξής τους ηττώντο οι Ρωμαίοι αλλά από την επιδεξιότητα και την αγχίνοια του Αννίβα» και ότι «μόλις νίκησε στην πρώτη μάχη τους Ρωμαίους, με τα ...

... και η καλλιεργημένη κομψότητα. Προσέδιδαν στα έργα τους μια περίτεχνη αγχίνοια παρά νατουραλισμό. Είχαν, επίσης, προτίμηση απεικόνισης ρωμαλέων μυωδών ...

... Τάλων, υιόν της Πέρδικος αδελφής του, και φθονήσας αυτόν και δια την αγχίνοιάν του και δια την γιγαντιαίαν πρόοδόν του εις τας μαθησεις του, τον εφόνευσε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

agchinia, archinia, agxinoia


Deutsche Synonyme zu: αγχίνοια

Weisheit Klugheit Gelehrtheit Schlauheit Gelahrtheit Bildung Weltkenntnis Lebenserfahrung Reife Abgeklärtheit


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αγχίνοια αγχίνοιες
Genitiv αγχίνοιας αγχινοιών
Akkusativ αγχίνοια αγχίνοιες
Vokativ αγχίνοια αγχίνοιες
Ο Plural είναι δύσχρηστος
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15