αγρυπνώ Verb  [agripno, arripno, agrypnw]

  Verb
(1)
(0)
(0)

Etymologie zu αγρυπνώ

αγρυπνώ ἀγρυπνέω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu αγρυπνώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αγρυπνάω, αγρυπνώαγρυπνάμε, αγρυπνούμε
αγρυπνάςαγρυπνάτε
αγρυπνάει, αγρυπνάαγρυπνάν(ε), αγρυπνούν(ε)
Imper
fekt
αγρυπνούσα, αγρύπναγααγρυπνούσαμε, αγρυπνάγαμε
αγρυπνούσες, αγρύπναγεςαγρυπνούσατε, αγρυπνάγατε
αγρυπνούσε, αγρύπναγεαγρυπνούσαν(ε), αγρύπναγαν, αγρυπνάγανε
Aoristαγρύπνησααγρυπνήσαμε
αγρύπνησεςαγρυπνήσατε
αγρύπνησεαγρύπνησαν, αγρυπνήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω αγρυπνήσειέχουμε αγρυπνήσει
έχεις αγρυπνήσειέχετε αγρυπνήσει
έχει αγρυπνήσειέχουν αγρυπνήσει
Plu
perf
ekt
είχα αγρυπνήσειείχαμε αγρυπνήσει
είχες αγρυπνήσειείχατε αγρυπνήσει
είχε αγρυπνήσειείχαν αγρυπνήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αγρυπνάω, θα αγρυπνώθα αγρυπνάμε, θα αγρυπνούμε
θα αγρυπνάςθα αγρυπνάτε
θα αγρυπνάει, θα αγρυπνάθα αγρυπνάν(ε), θα αγρυπνούν(ε)
Fut
ur
θα αγρυπνήσωθα αγρυπνήσουμε, θα αγρυπνήσομε
θα αγρυπνήσειςθα αγρυπνήσετε
θα αγρυπνήσειθα αγρυπνήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αγρυπνήσειθα έχουμε αγρυπνήσει
θα έχεις αγρυπνήσειθα έχετε αγρυπνήσει
θα έχει αγρυπνήσειθα έχουν αγρυπνήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αγρυπνάω, να αγρυπνώνα αγρυπνάμε, να αγρυπνούμε
να αγρυπνάςνα αγρυπνάτε
να αγρυπνάει, να αγρυπνάνα αγρυπνάν(ε), να αγρυπνούν(ε)
Aoristνα αγρυπνήσωνα αγρυπνήσουμε, να αγρυπνήσομε
να αγρυπνήσειςνα αγρυπνήσετε
να αγρυπνήσεινα αγρυπνήσουν(ε)
Perfνα έχω αγρυπνήσεινα έχουμε αγρυπνήσει
να έχεις αγρυπνήσεινα έχετε αγρυπνήσει
να έχει αγρυπνήσεινα έχουν αγρυπνήσει
Imper
ativ
Presαγρύπνα, αγρύπναγεαγρυπνάτε
Aoristαγρύπνησε, αγρύπνααγρυπνήστε
Part
izip
Presαγρυπνώντας
Perfαγρυπνισμένος, -η, -οαγρυπνισμένοι, -ες, -α
έχοντας αγρυπνήσει
InfinAoristαγρυπνήσει

Griechische Definition zu αγρυπνώ

αγρυπνώ [aγripnó] .1α : 1.δεν κοιμάμαι κατά τη νύχτα συνήθ. προσέχοντας κτ.· (πρβ. ξαγρυπνώ): Aγρυπνά στο προσκέφαλο του άρρωστου παιδιού της. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback