{η}  αγουρίλα Subst.  [agurila, arurila, agoyrila]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αγουρίλα

αγουρίλα άγουρος + -ίλα altgriechisch ἄωρος ὥρα


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
αγουράδα
στυφάδα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αγουρίλα

αγουρίλα [aγuríla] η,

taste of unripe fruit (syn αγουράδα, στυφάδα):
όταν τρως αγουρογινωμένο καρπούζι, καταλαβαίνεις την αγουρίλα
[der of άγουρος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback