αγορα-   [agora-, arora-]

  Adj.
(37)

GriechischDeutsch
Η αγορα του ΜCAADer Mce-Markt

Übersetzung bestätigt

Γ – Εξέταση του συμβιβασιμου των ενισχυσεων με την κοινη αγοραC Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt

Übersetzung bestätigt

Γ – Εξεταση του συμβιβασιμου των ενισχυσεων με την κοινη αγοραC Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt

Übersetzung bestätigt

ο αντικτυποσ της οδηγιασ για τις ταχυδρομικεσ υπηρεσιεσ στην αγοραDie Auswirkungen der Postrichtlinie auf den Markt

Übersetzung bestätigt

Ενωσιακη βιομηχανια ασφαλειασ και αγοραDie EU-Sicherheitsindustrie und ihr Markt

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αγορα.Griechische Definition zu αγορα

αγορα- [aγora] : το ουσ. αγορά ως α' συνθετικό σε σύνθετα ουσιαστικά· (πρβ. αγορο-): αγορανομία, αγορανόμος, αγορανομικός· αγοραπωλησία, αγοραπωλητής. || (ιατρ.) αγοραφοβία.

[λόγ. < αρχ. ἀγορα- θ. του ουσ. ἀγορά ως α' συνθ.: αρχ. ἀγορα-νομία & διεθ. agora- < αρχ. ἀγορα-: αγορα-φοβία < γερμ. Agora phobie ή μέσω του γαλλ. agoraphobie]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback