{η}  αγνότητα Subst.  [agnotita, arnotita, agnothta]

{die}    Subst.
(110)
{die}    Subst.
(22)
{die}    Subst.
(9)

Etymologie zu αγνότητα

αγνότητα altgriechisch ἀγνότης


GriechischDeutsch
να βελτιώσει την ποιότητα και την αγνότητα του οίνουdie Qualität und Reinheit des Weins zu verbessern;

Übersetzung bestätigt

Το ολυμπιακό ιδεώδες στηρίζεται στην αγνότητα του αθλητικού πνεύματος και το πνεύμα αυτό οπωσδήποτε δεν συνάδει με τη σιωπή των υπολοίπων χωρών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών για το γεγονός ότι η διοργανώτρια χώρα καταπιέζει με ωμό τρόπο τα δικαιώματα του λαού του Θιβέτ.Der Olympische Gedanke beruht auf der Reinheit des sportlichen Geistes und ein Schweigen der anderen Länder während der Olympischen Spiele zur brutalen Unterdrückung der Rechte des tibetischen Volkes durch das Gastgeberland würde mit Sicherheit diesem Geist nicht entsprechen.

Übersetzung bestätigt

Το πέμπτο θεμέλιο είναι η αγνότητα-ιερότητα.Der fünfte Grundpfeiler ist 'Reinheit-Heiligkeit'.

Übersetzung nicht bestätigt

Αυτός ο πίνακας ονομάζεται "Η Αλληγορία της Αγνότητας", αλλά η αγνότητα δεν είναι απλά η καταπίεση της γυναικείας σεξουαλικότητας.Dieses Gemälde heisst "The Allegory of Chastity" ["Allegorie der Keuschheit"], doch Reinheit hat nicht nur etwas mit dem Unterdrücken weiblicher Sexualität zu tun.

Übersetzung nicht bestätigt

Η ομάδα, η αυθεντία, η αγνότητα -αυτά είναι άσχετα με την ηθική.Autorität innerhalb der Gruppe, Reinheit -das hat nichts mit Moral zu tun.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αγνότητα

αγνότητα η [aγnótita] : σωματική και ηθική καθαρότητα, αποχή από ανήθικες σκέψεις ή πράξεις: H αγνότητά του αντιστάθηκε στους πειρασμούς της σάρκας. || παρθενία: H αγνότητα της Θεοτόκου. || Zώνη αγνότητας, ζώνη που εμπόδιζε τις γυναίκες να έχουν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις κατά το Mεσαίωνα.

[λόγ. < ελνστ. ἁγνότης, αιτ. -ητα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback