{η}  αγνωμοσύνη Subst.  [agnomosini, arnomosini, agnwmosynh]

(1)

Etymologie zu αγνωμοσύνη

αγνωμοσύνη altgriechisch ἀγνωμοσύνη


GriechischDeutsch
Αν κάτι απεχθάνομαι, αυτό είναι η αγνωμοσύνη.Wenn es etwas gibt, was ich verachte, dann ist es Undankbarkeit.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
αχαριστία
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αγνωμοσύνη.Griechische Definition zu αγνωμοσύνη

αγνωμοσύνη η [aγnomosíni] Ο30α : αχαριστία προς ευεργέτη ή ευεργεσία. ANT ευγνωμοσύνη: H αγνωμοσύνη προς τις ευεργεσίες του Θεού είναι μεγάλο αμάρτημα.

[λόγ. < αρχ. ἀγνωμοσύνη `έλλειψη εξοικείωσης, έλλειψη καλοσύνης΄ κατά τη σημ. του αγνώμονας]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback