αγκωνάρι  

  • Eckstein
    upvotedownvote
  • Quoin
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του 1960 υπήρχαν σε λειτουργία κάποια λατομεία που τ΄ αποκαλούσαν "τ΄ αγκωνάρια του Πειραιά", τα ίδια που οι αρχαίοι κάτοικοι τ΄ αποκαλούσαν "ακτίτης ...

... του 1960 αλλά τα λατομεία λειτουργούσαν μέχρι τότε επεξεργάζοντας τα "αγκωνάρια του Πειραιά. Μετά την δεκαετία του 1960 κάτοικοι από τις γειτονικές περιοχές ...

... άριστη κατάσταση αποτελούμενη από δέκα σειρές ορθογώνιων λιθόπλινθων (αγκωναριών). Ο τοίχος αυτός αποτελούσε ταυτόχρονα μέρος της σκηνοθήκης, συγκεκριμένα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

agkonari, agkwnari


Deutsche Synonyme zu: αγκωνάρι

Karo (Kartenspiel) Eckstein

Ähnliche Worte

αγκωνάριν


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αγκωνάρι αγκωνάρια
Genitiv αγκωναριού αγκωναριών
Akkusativ αγκωνάρι αγκωνάρια
Vokativ αγκωνάρι αγκωνάρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15