αγκυλωτός Adj.  [agkilotos, agkylwtos]

  Adj.
(0)

Etymologie zu αγκυλωτός

αγκυλωτός altgriechisch ἀγκυλωτός ἀγκυλῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
αγκυλωτός -ή -ό
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αγκυλωτός.Griechische Definition zu αγκυλωτός

αγκυλωτός, επίθ.· αγκελωτός· ’γκελωτός.

1) (Προκ. για βέλος) που έχει αιχμή με αγκιστροειδείς προεξοχές:
αγκελωτές σαΐτες (Θησ. Ϛʹ [166]).
2) Που έχει αγκύλια, αγκάθια:
’γκελωτούς δρυμώνες (αυτ. Z´ [1122]).
[αρχ. επίθ. αγκυλωτός. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback