{το}  αγκάλιασμα Subst.  [agkaliasma]

{die}    Subst.
(18)

Etymologie zu αγκάλιασμα

αγκάλιασμα αγκαλιάζω αγκαλιά altgriechisch ἀγκάλη


GriechischDeutsch
Ο Χανς το ονομάζει αυτό αγκάλιασμα της βάσης δεδομένων.Hans nennt dies Datenbank-Umarmung ("database hugging").

Übersetzung nicht bestätigt

Ίσως αυτό που θέλει να ειπωθεί είναι ότι το παλιό και το καινούργιο είναι κλειδωμένα σε ένα διαλεκτικό αγκάλιασμα, σε ενός είδους χορό όπου το ένα ορίζει το άλλο. " Και έπειτα περισσότερος προβληματισμός -" Μήπως είμαι αφελής;Vielleicht muss gesagt werden, dass sich das Alte und das Neue in einer dialektischen Umarmung befinden, eine Art Tanz in der das eine das andere bestimmt." und dann noch mehr Selbst-Befragung -"Bin ich zu blauäugig?

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Umarmung
UmfassungGriechische Definition zu αγκάλιασμα

αγκάλιασμα το [aŋgálazma] : η ενέργεια του αγκαλιάζω· περίπτυξη: T΄ αγκαλιάσματα των μεταναστών με τους συγγενείς τους στο σταθμό. Ερωτικό αγκάλιασμα. Tο θανατηφόρο αγκάλιασμα του φιδιού. || (μτφ.): H Kρήτη αντιστάθηκε στο αγκάλιασμα του Iσλάμ.

[μσν. αγκάλιασμα < αγκαλιασ- (αγκαλιάζω) -μα (πρβ. αρχ. ἀγκάλισμα)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback