{το}  αγιοκέρι Subst.  [agiokeri, ajiokeri]

(0)

Etymologie zu αγιοκέρι

αγιοκέρι άγιος + -ο- + κερί + -ι


GriechischDeutsch
Εξαιρούνται τ' αγιοκέρια και τα ρεσό, αλλά...Außer Wachskerzen und Teelichtern, aber... Ja.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu αγιοκέρι

αγιοκέρι το [ajokéri] Ο44α : (λογοτ.) κερί ή λαμπάδα της εκκλησίας από κερί μέλισσας. || Xλωμός σαν αγιοκέρι, κατακίτρινος. Σβήνει σαν αγιοκέρι, αργοπεθαίνει.

[μσν. αγιοκέρι < αγιο- + κερ(ί) -ι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback