{η}  αγγελία Subst.  [angelia, aggelia]

{die}    Subst.
(317)
{die}    Subst.
(37)

Etymologie zu αγγελία

αγγελία από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις ἄγγελος (: μαντατοφόρος) και ἀγγέλλω (: ανακοινώνω, διακηρύττω, μεταφέρω ειδήσεις)


GriechischDeutsch
Το διαφημιστικό ταχυδρομείο, που συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες, προώθηση πωλήσεων ή διαφήμιση και περιέχει τυποποιημένο μήνυμα, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον ατομικό κωδικό του παραλήπτη, μπορεί να θεωρείται αντικείμενο αλληλογραφίας.Direktwerbung, die allein aus Anzeigen-, Marketingoder Werbematerial besteht und, von Namen, Anschrift und Kennnummer des Empfängers abgesehen, eine identische Mitteilung enthält, kann als Briefsendung angesehen werden.

Übersetzung bestätigt

Η γραμμή προσφέρει συμβουλές σε 150 περίπου άτομα κάθε μήνα και διαφημίζεται μέσω φυλλαδίων, με αγγελίες σε εγχειρίδια συντήρησης αυτοκινήτων για οικιακή χρήση και στα περισσότερα δοχεία ορυκτελαίου.Die Helpline berät derzeit etwa 150 Anrufer pro Monat und wird durch Broschüren, Anzeigen in für den Privatgebrauch und auf den meisten Öldosen beworben.

Übersetzung bestätigt

Περιλαμβάνει πίνακα ανακοινώσεων στον οποίο οι νέοι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να δημοσιεύουν αγγελίες (για αγοραπωλησίες), ένα φόρουμ νέων στο οποίο μπορούν να παρουσιάζουν το δικό τους υλικό, καθώς και υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε διάφορες γλώσσες, έτσι ώστε οι νέοι μετανάστες για παράδειγμα, να έχουν τις δικές τους ιστοσελίδες στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας στο διαδίκτυο.Er umfasst eine Nachrichtenbörse, in der die jungen Leute Informationen austauschen und Anzeigen (Kauf und Verkauf) aufgeben können, ein Forum, in dem sie ihre eigenen Materialien erstellen können, sowie Informationsund Beratungsdienste in verschiedenen Sprachen, so dass z. B. junge Immigranten im Internet eigene Service-Seiten vorfinden.

Übersetzung bestätigt

Δημοσιεύθηκαν αγγελίες στον καθημερινό τύπο.In den Tageszeitungen wurden Anzeigen veröffentlicht.

Übersetzung bestätigt

Η ΟΚΕ κρίνει ότι κατά τη μεταβατική περίοδο οι αγγελίες, αφίσες και τα συναφή διαφημιστικά μέσα θα πρέπει να αναφέρουν τις προειδοποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του καπνού για την υγεία και/ή το ποσοστό πίσας και νικοτίνης, όπως προβλέπεται από την οδηγία σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων καπνού.Nach Meinung des Ausschusses sollten während der Übergangsphase in Anzeigen, auf Plakaten u.ä. die Warnhinweise und/oder der Teerund Nikotingehalt im Sinne der Richtlinie über die Etikettierung von Tabakerzeugnissen aufgeführt werden.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αγγελία

αγγελία η [angelía] : 1.σύντομη δημοσίευση σε εφημερίδα ή περιοδικό που γνωστοποιεί ένα γεγονός, συχνά την προσφορά ή τη ζήτηση ενός πράγματος ή μιας υπηρεσίας: Είδα την αγγελία σας στην εφημερίδα και σας τηλεφωνώ για περισσότερες πληροφορίες. αγγελία γάμου. || Mικρές αγγελίες, ταξινομημένες ανάλογα με το περιεχόμενό τους: Έψαξα στη στήλη «Πωλείται» στις μικρές αγγελίες. Ψάχνει για δουλειά στις μικρές αγγελίες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback