αγαναχτώ  Verb  [aganachto, aranachto, aganaxtw]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αγαναχτώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze αγαναχτώ

... γιατί συγγένευε και με τους δυο βασιλιάδες της Σπάρτης. Οι Αθηναίοι τόσο αγανάχτησαν, ώστε συμμάχησαν με τους Θηβαίους. Ο Σφοδρίας σκοτώθηκε στη μάχη των ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΑΓΑΝΑΧΤΩ
I am indignant
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
../aganakto/index">αγαναχτώαγαναχτούμε
αγαναχτείςαγαναχτείτε
αγαναχτείαγαναχτούν(ε)
Imper
fekt
αγαναχτούσααγαναχτούσαμε
αγαναχτούσεςαγαναχτούσατε
αγαναχτούσεαγαναχτούσαν(ε)
Aoristαγανάχτησααγαναχτήσαμε
αγανάχτησεςαγαναχτήσατε
αγανάχτησεαγανάχτησαν, αγαναχτήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω αγαναχτήσειέχουμε αγαναχτήσει
έχεις αγαναχτήσειέχετε αγαναχτήσει
έχει αγαναχτήσειέχουν αγαναχτήσει
Plu
perf
ekt
είχα αγαναχτήσειείχαμε αγαναχτήσει
είχες αγαναχτήσειείχατε αγαναχτήσει
είχε αγαναχτήσειείχαν αγαναχτήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αγαναχτώθα αγαναχτούμε
θα αγαναχτείςθα αγαναχτείτε
θα αγαναχτείθα αγαναχτούν(ε)
Fut
ur
θα αγαναχτήσωθα αγαναχτήσουμε
θα αγαναχτήσειςθα αγαναχτήσετε
θα αγαναχτήσειθα αγαναχτήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αγαναχτήσειθα έχουμε αγαναχτήσει
θα έχεις αγαναχτήσειθα έχετε αγαναχτήσει
θα έχει αγαναχτήσειθα έχουν αγαναχτήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αγαναχτώνα αγαναχτούμε
να αγαναχτείςνα αγαναχτείτε
να αγαναχτείνα αγαναχτούν(ε)
Aoristνα αγαναχτήσωνα αγαναχτήσουμε, να αγαναχτήσομε
να αγαναχτήσειςνα αγαναχτήσετε
να αγαναχτήσεινα αγαναχτήσουν(ε)
Perfνα έχω αγαναχτήσεινα έχουμε αγαναχτήσει
να έχεις αγαναχτήσεινα έχετε αγαναχτήσει
να έχει αγαναχτήσεινα έχουν αγαναχτήσει
Imper
ativ
Presαγαναχτείτε
Aoristαγανάχτησεαγαναχτήστε, αγαναχτήσετε
PartPerfαγαναχτισμένος, -η, -οαγαναχτισμένοι, -ες, -α
Ger
und
Presαγαναχτώντας
Perfέχοντας αγαναχτήσει
InfinAoristαγαναχτήσει


Griechische Definition zu αγαναχτώ

αγαναχτώ, βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αγαναχτώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15