αγανακτώ Verb  [aganakto, aranakto, aganaktw]

(0)
(0)

Etymologie zu αγανακτώ

αγανακτώ altgriechisch ἀγανακτέω / ἀγανακτῶ ἄγαν + ἔχω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu αγανακτώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αγανακτώ, αγαναχτώαγανακτούμε
αγανακτείςαγανακτείτε
αγανακτείαγανακτούν(ε)
Imper
fekt
αγανακτούσααγανακτούσαμε
αγανακτούσεςαγανακτούσατε
αγανακτούσεαγανακτούσαν(ε)
Aoristαγανάκτησααγανακτήσαμε
αγανάκτησεςαγανακτήσατε
αγανάκτησεαγανάκτησαν, αγανακτήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω αγανακτήσειέχουμε αγανακτήσει
έχεις αγανακτήσειέχετε αγανακτήσει
έχει αγανακτήσειέχουν αγανακτήσει
Plu
perf
ekt
είχα αγανακτήσειείχαμε αγανακτήσει
είχες αγανακτήσειείχατε αγανακτήσει
είχε αγανακτήσειείχαν αγανακτήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αγανακτώθα αγανακτούμε
θα αγανακτείςθα αγανακτείτε
θα αγανακτείθα αγανακτούν(ε)
Fut
ur
θα αγανακτήσωθα αγανακτήσουμε
θα αγανακτήσειςθα αγανακτήσετε
θα αγανακτήσειθα αγανακτήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αγανακτήσειθα έχουμε αγανακτήσει
θα έχεις αγανακτήσειθα έχετε αγανακτήσει
θα έχει αγανακτήσειθα έχουν αγανακτήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αγανακτώνα αγανακτούμε
να αγανακτείςνα αγανακτείτε
να αγανακτείνα αγανακτούν(ε)
Aoristνα αγανακτήσωνα αγανακτήσουμε, να αγανακτήσομε
να αγανακτήσειςνα αγανακτήσετε
να αγανακτήσεινα αγανακτήσουν(ε)
Perfνα έχω αγανακτήσεινα έχουμε αγανακτήσει
να έχεις αγανακτήσεινα έχετε αγανακτήσει
να έχει αγανακτήσεινα έχουν αγανακτήσει
Imper
ativ
Presαγανακτείτε
Aoristαγανάκτησεαγανακτήστε, αγανακτήσετε
Part
izip
Presαγανακτώντας
Perfαγανακτισμένος, -η, -οαγανακτισμένοι, -ες, -α
έχοντας αγανακτήσει
InfinAoristαγανακτήσειGriechische Definition zu αγανακτώ

αγανακτώ [aγanaktó] .11α μππ. αγαναχτισμένος* : 1.θυμώνω, δυσανασχετώ έντονα ιδίως επειδή θίγονται τα αισθήματα της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης ή του φιλότιμου: Aγανάκτησε και ξέσπασε. Aγανακτεί με την τεμπελιά και την απροθυμία των ντόπιων. Aγανάκτησε για την αδικία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback