{η}  αγαθοεργία Subst.  [agathoergia, arathoerjia]

(7)
{die}    Subst.
(2)

Etymologie zu αγαθοεργία

αγαθοεργία altgriechisch ἀγαθοεργία → siehe: ἀγαθός, ἔργον και -ία


GriechischDeutsch
Επιπλέον, στρέφεται και πάλι εκεί με έναν νέο τρόπο, προβαίνοντας σε ένα ποιοτικό βήμα σε σχέση με το παρελθόν. " προσοχή επικεντρώνεται πάλι όχι από αγαθοεργία, που χαρακτήριζε τα μάλα τη σχέση μεταξύ Δύσης και Αφρικής, αλλά λόγω γειτνίασης, ισότητας, σύνδεσης κλπ.Mehr noch, er hat eine neue Form angenommen und im Vergleich zur Vergangenheit einen qualitativen Schritt vorwärts getan. Und dieser Blick ist nicht durch Wohltätigkeit gekennzeichnet, die die Beziehungen zwischen dem Westen und Afrika über lange Zeit geprägt hat, sondern durch Nähe, Gleichheit, Partnerschaft usw.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αγαθοποιία
ευεργεσία
καλοσύνη
φιλανθρωπία
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αγαθοεργία

αγαθοεργία η [aγaθoerjía] : αφιλοκερδής και ανυστερόβουλη πράξη που ωφελεί το κοινωνικό σύνολο· φιλανθρωπία: Όρισε στη διαθήκη του ένα ποσό για αγαθοεργίες.

[λόγ. < αρχ. ἀγαθοεργία]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback