{η}  αγένεια Subst.  [agenia, ajenia, ageneia]

{die}    Subst.
(38)
(1)

Etymologie zu αγένεια

αγένεια altgriechisch ἀγένεια ἀγενής


GriechischDeutsch
Το συμβάν αυτό ήταν προσβολή για τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, κατάφωρη αγένεια προς έναν διακεκριμένο προσκεκλημένο και ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.Dies war ein Missbrauch der Regeln dieses Hauses, eine grobe Unhöflichkeit gegenüber einem hochrangigen Gast und ein Ereignis, das schwerwiegende Konsequenzen hätte haben können.

Übersetzung bestätigt

Γνωρίζει ότι αυτό δεν οφείλεται σε αγένεια, αλλά σε δημοκρατικούς λόγους στον επάνω όροφο.Er weiß, dass meine Abwesenheit nicht aus Unhöflichkeit resultierte, sondern aus rein demokratischen Gründen.

Übersetzung bestätigt

Θα εγκαταλείψω αμέσως την αίθουσα, όχι από αγένεια, αλλά επειδή πρέπει να παραστώ σε μια σημαντική συνάντηση σε άλλο χώρο.Ich werde Sie gleich verlassen, aber nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil ich an einer anderen wichtigen Sitzung teilnehmen muss.

Übersetzung bestätigt

Πρόκειται για μεγάλη αγένεια και έλλειψη σεβασμού.Es zeugt von großer Unhöflichkeit und mangelndem Respekt.

Übersetzung bestätigt

Το να πω ότι έγινα έξαλλος και ντράπηκα εξαιρετικά που υποχρεώθηκα να φερθώ με αυτή την αγένεια στον μεγάλο αριθμό των ατόμων για τα οποία είχα αναλάβει υποχρεώσεις, δεν θα έλεγα τίποτα.Zu sagen, daß ich wütend und peinlich berührt war, weil ich gezwungen war, den vielen Menschen gegenüber, denen ich absagen mußte, eine derartige Unhöflichkeit zu begehen, wäre eine Untertreibung.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αγένεια

αγένεια η [ajénia] : η έλλειψη καλών τρόπων στη συμπεριφορά, απρέπεια·. ANT ευγένεια: Aυτό που έκανες ήταν ασυγχώρητη αγένεια.

[λόγ. < αρχ. ἀγένεια `χαμηλή καταγωγή΄ σημδ. γαλλ. bassesse]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback