{η}  αβρότητα Subst.  [avrotita, abrothta]

{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu αβρότητα

αβρότητα altgriechisch ἁβρότης ἁβρός (: λεπτός, τρυφερός)


GriechischDeutsch
Λυπάμαι, δεν υπάρχει χρόνος για αβρότητες. Είμαι βέβαιος πως το μυαλό σας.. δυσκολεύεται ν'αντιληφθεί την μεταβίβασή σας από την Γη στον Μεταλούνα.Ich glaube, dass es ihnen schwer fällt, mit ihren Erlebnissen fertig zu werden.

Übersetzung nicht bestätigt

Αλλά αφού είμαστε επαγγελματίες, με περιορισμένο ωράριο... Ας απαλλαγούμε από τις αβρότητες.Aber da wir als Profis nur wenig Zeit haben, schlage ich vor, dass wir diese Annehmlichkeiten auslassen.

Übersetzung nicht bestätigt

Λοιπόν, μάγκα, τέρμα οι αβρότητες.So, Freundchen, jetzt kommen wir mal zur Sache.

Übersetzung nicht bestätigt

Άσε τις αβρότητες. Μίλα μου ξεκάθαρα επιτέλους.Du musst mich nicht mit Samthandschuhen anfassen.

Übersetzung nicht bestätigt

Στην αρχή, αδιαφορούσες για κοινωνικές αβρότητες όπως παρακαλώ και ευχαριστώ.Zuerst waren dir Umgangsformen egal. Du sagtest nie danke oder bitte.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
λεπτότητα
διακριτικότητα
ευγένεια
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu αβρότητα

αβρότητα η [avrótita] : η ιδιότητα του αβρού. α. τρυφερότητα, απαλότητα, κομψότητα, χάρη: Γυναικεία αβρότητα. β. λεπτότητα στους τρόπους, ευγενική συμπεριφορά· αβροφροσύνη: Tου φέρθηκε με αβρότητα.

[λόγ. < αρχ. ἁβρότης, αιτ. -ητα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback