{η}  αβροφροσύνη Subst.  [avrofrosini, abrofrosynh]

{die}    Subst.
(4)

Etymologie zu αβροφροσύνη

αβροφροσύνη αβρός + φρονώ


GriechischDeutsch
Κύριε Πρόεδρε, ένα μόνο λεπτό, από αβροφροσύνη προς τον κ. Wurtz.Herr Präsident, geben Sie mir noch eine Minute aus Höflichkeit gegenüber Herrn Wurtz.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβροφροσύνη.Singular

Plural

Nominativdie Höflichkeit

die Höflichkeiten

Genitivder Höflichkeit

der Höflichkeiten

Dativder Höflichkeit

den Höflichkeiten

Akkusativdie Höflichkeit

die Höflichkeiten
Griechische Definition zu αβροφροσύνη

αβροφροσύνη η [avrofrosíni] Ο30α : ευγένεια, ευγενική συμπεριφορά, λεπτότητα στους τρόπους· αβρότητα: Λόγια αβροφροσύνης. Επίσκεψη / χειρονομία αβροφροσύνης. Tο έλεγα με κάθε ειλικρίνεια και όχι από διπλωματική αβροφροσύνη.

[λόγ. αβρόφρ(ων < αβρ(ός) -ο- + -φρων) -οσύνη]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback