αβράβευτος -η -ο  Adj.  [avraveftos -i -o, abrabeytos -h -o]

Ähnliche Bedeutung wie αβράβευτος -η -ο

Noch keine Synonyme

Grammatik

  • ο αβράβευτος (maskulin)
  • η αβράβευτη (feminin)
  • το αβράβευτο (neutrum)

Griechische Definition zu αβράβευτος -η -ο

αβράβευτος -η -ο [avráveftos] : που δεν τον έχουν βραβεύσει, τιμήσει με βραβείο. ANT βραβευμένος: Tο έργο του έμεινε αβράβευτο. αβράβευτα ΕΠIΡΡ.

[λόγ. α- 1 βραβεύ(ω) -τος]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αβράβευτος -η -ο

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15