{το}  αβγό Subst.  [avgo, avro, abgo]

{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu αβγό

αβγό mittelgriechisch αβγό(ν) / αυγό(ν) altgriechisch ᾠόν ᾠϝόν proto-griechisch *ōyyón proto-indogermanisch *h₂ōwyóm ‎(αβγό) *h₂éwis ‎(πουλί) (από τη συνεκφορά: τὰ ᾠά > ταωά > ταουγά > ταβγά > τ’ αβγά > αβγό (δείτε και αφτί)


GriechischDeutsch
Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις σχετικά με τα πουλερικά αναπαραγωγής ή απόδοσης του είδους Gallus gallus, τα αβγά τους και τους νεοσσούς μίας ημέρας του είδους Gallus gallus, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, πρέπει να εφαρμοστούν στην Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου 2009, δεν πρέπει να επιτρέπονται πλέον οι εισαγωγές των εν λόγω πουλερικών και αβγών από τις εν λόγω τρίτες χώρες μετά την ημερομηνία αυτή.Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 über Zuchtund Nutzgeflügel von Gallus gallus, Eier hiervon und Eintagsküken von Gallus gallus sollen ab dem 1. Januar 2009 in der Gemeinschaft gelten; daher sollte die Einfuhr derartigen Geflügels und derartiger Eier aus diesen Drittländern nach dem genannten Datum nicht mehr zulässig sein.

Übersetzung bestätigt

Βούτυρο, αβγό.Butter, Eier.

Übersetzung bestätigt

Πουλερικά, ζώντα, και αβγάGeflügel, lebend, sowie Eier

Übersetzung bestätigt

Η ποιότητα της παρτίδας των αβγών φαίνεται να εξαρτάται από τα θηλυκά ψάρια καθώς μερικά θηλυκά παράγουν πάντοτε αβγά καλής ποιότητας, ενώ άλλα δεν τα καταφέρνουν ποτέ.Die Qualität der Eiercharge scheint dabei vom Fischweibchen abzuhängen: Einige Weibchen produzieren gleich bleibend Eier von guter Qualität, andere tun das niemals.

Übersetzung bestätigt

Δύο έως τέσσερις ώρες μετά την εναπόθεση των αβγών, αφαιρείται ο δίσκος και συλλέγονται τα αβγά.2 bis 4 Stunden nach dem Laichen wird die Laichschale entfernt, und die Eier werden eingesammelt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Eizelle
Ei
Ovum
OocyteGriechische Definition zu αβγό

αβγό [avγó] το, (sp. also αυγό)

αβγό της ημέρας fresh egg, new-laid egg |
αβγά της Λαμπρής Easter eggs (syn πασχαλινά αβγά) |
αβγά βραστά boiled eggs; χτυπητά αβγά scrambled eggs; αβγά μάτια fried eggs sunnyside up |
phr σαν αβγό oval-shaped |
phr φοβάται μη σπάση τ' αβγά he goes about it w. extreme caution |
είναι χτεσινό αβγό or μόλις έσκασε από τ' αβγό or μόλις (or ακόμα δε) βγήκε από τ' αβγό (του) he is just out of his shell, he is still wet behind the ears, he is too young and inexperienced (for a certain job etc) |
κάτσε (or κάθισε) στ' αβγά σου don't meddle, mind your own business; καλά θα κάνη να κάτση στ' αβγά του; poem χρόνια κάθομουν στ' αβγά μου, δεν απρόβαλλα στη μέση (Karyotakis) |
έχασε (και) τ' αβγά και τα καλάθια he made mistaken estimates, his plans fell through, and he lost everything; also, he doesn't know which way to turn, he lost all sense of reason |
γελάει σα να του καθαρίζουν αβγά he laughs (and is in a very good mood) w. no apparent reason |
prov αν χτυπήση τ' αβγό στην πέτρα, αλί στ' αβγό, κι αν χτυπήση η πέτρα στ' αβγό, πάλι αλί στ' αβγό the poor and weak suffer in any case |
κούρεψε τ' αβγό και πάρε το μαλλί του you can't get what isn't there, you can't get blood from a turnip
ⓐ ichth roe, spawn (syn γόνος)
① usu pl αβγά τα, testicles (syn αρχίδια, L όρχεις)
αβγό (or ξύλινο αβγό or αβγό μανταρίσματος) home econ darning egg (Br darning-ball, darning-last)
αβγό του τσαγιού tea infuser
④ archit egg (syn κυμάτιο)
[late MG fr MG αβγόν fr pl tawγά ← *τa ὠγά ← anc τa ὠά (cf Doric Argive ὢ_εον, Hesych.); cf Bova and Otranto avge, agve etc]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback