αβατσίνωτος -η -ο  Adj.  [avatsinotos -i -o, abatsinwtos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αβατσίνωτος -η -ο

Noch keine Synonyme

Grammatik

  • ο αβατσίνωτος (maskulin)
  • η αβατσίνωτη (feminin)
  • το αβατσίνωτο (neutrum)

Griechische Definition zu αβατσίνωτος -η -ο

αβατσίνωτος -η -ο [avatsínotos] : (λαϊκότρ.) που δεν τον μπόλιασαν με δαμαλίδα· αβατσίνιαστος.

[α- 1 βατσινώ(νω) -τος]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αβατσίνωτος -η -ο

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15