αβατσίνωτος -η -ο  Adj.  [avatsinotos -i -o, abatsinwtos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβατσίνωτος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβατσίνωτος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβατσίνωτος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο αβατσίνωτος (maskulin)
  • η αβατσίνωτη (feminin)
  • το αβατσίνωτο (neutrum)


Griechische Definition zu αβατσίνωτος -η -ο

αβατσίνωτος -η -ο [avatsínotos] : (λαϊκότρ.) που δεν τον μπόλιασαν με δαμαλίδα· αβατσίνιαστος.

[α- 1 βατσινώ(νω) -τος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback