αβατζάρω  Verb  [avatzaro, abatzarw]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβατζάρω

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβατζάρω

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβατζάρω

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβατζάρω.Griechische Definition zu αβατζάρω

αβατζάρω, βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback