αβατάντζιον    [avatantzion, abatantzion]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αβατάντζιον

Noch keine Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβατάντζιον.


Griechische Definition zu αβατάντζιον

αβατάντζιον το, βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αβατάντζιον

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15