{το}  αβασταγό  Subst.  [avastago, avastaro, abastago]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αβασταγό

αβασταγό α προτακτικό + βασταγό


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβασταγό

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβασταγό

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβασταγό

Noch keine ähnlichen Wörter
Griechische Definition zu αβασταγό

αβασταγό το [avastaγó] & βασταγό το [vastaγó] : (λογοτ.) κάθε ζώο που το φορτώνουμε (άλογο, γαϊδούρι)· υποζύγιο.

[βα-: ουσιαστικοπ. ουδ. του μσν. επιθ. βασταγός `που αντέχει΄ < θ. βασταγ- του βαστάζω (πρβ. ελνστ. βασταγή `μεταφορά΄) -ός (αναλ. προς τα βόσκω - βοσκός, τρέφω - τροφός)· αβα-: ανάπτ. προτακτ. α- 3 από συμπροφ. με το άρθρο στον πληθ. και ανασυλλ. [ta-va > tava > t-ava] ]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback