{το}  αβασκαντούρι  Subst.  [avaskanturi, abaskantoyri]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβασκαντούρι

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβασκαντούρι

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβασκαντούρι

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβασκαντούρι.Griechische Definition zu αβασκαντούρι

αβασκαντούρι [avaskandúri] το,

wild herb used against evil eye spells
[fr αβάσκαντος w. suff -ούρι]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback