αβασκαίνω  Verb  [avaskeno, abaskainw]

Ähnliche Bedeutung wie αβασκαίνω

Noch keine Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβασκαίνω.
Griechische Definition zu αβασκαίνω

αβασκαίνω s. βασκαίνω. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αβασκαίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15