αβασκαίνω  Verb  [avaskeno, abaskainw]

  Verb
(0)

Etymologie zu αβασκαίνω

αβασκαίνω α- προτακτικό + βασκαίνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβασκαίνω

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβασκαίνω

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβασκαίνω

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu αβασκαίνω

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβασκαίνω.

Griechische Definition zu αβασκαίνω

αβασκαίνω s. βασκαίνω. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback