αβαρυγώμιστος    [avarigomistos, avariromistos, abarygwmistos]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαρυγώμιστος

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαρυγώμιστος

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαρυγώμιστος

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαρυγώμιστος.Griechische Definition zu αβαρυγώμιστος

αβαρυγώμιστος s. αβαρυγγώμιστος. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15