αβαριάτος -η -ο  Adj.  [avariatos -i -o, abariatos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αβαριάτος -η -ο

Noch keine Synonyme

Grammatik

  • ο αβαριάτος (maskulin)
  • η αβαριάτη (feminin)
  • το αβαριάτο (neutrum)

Griechische Definition zu αβαριάτος -η -ο

αβαριάτος, -η, -ο [avarjátos] naut

having sustained damage, damaged, of ship or cargo:
καράβι αβαριάτο
ⓐ coming from a damaged ship:
αβαριάτο πράμα goods from a damaged ship
[fr It avariato 'damaged']
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αβαριάτος -η -ο

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15