αβαντζάρω  Verb  [avantzaro, abantzarw]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu αβαντζάρω

αβαντζάρω italienisch avanzare


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαντζάρω

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαντζάρω

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαντζάρω

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαντζάρω.Griechische Definition zu αβαντζάρω

αβαντζάρω· αβατζάρω· βατζάρω.

1) Προχωρώ με πρόθεση επιθετική:
(Λεηλ. Παροικ. 221).
2)
α) Μένω ως υπόλοιπο, περισσεύω:
πόσα μου βατζάρασι; Tρία τσικίνια μόνο (Φορτουν. E´ 73
β) περιττεύω, είμαι περιττός:
σε ζουν τα μάτια τση και το ψωμί αβαντζάρει (Kατζ. A´ 40).
[<ιταλ. avanzare. O τ. βατζ <βεν. vanzar. H λ. και οι τ. και σήμ. ιδιωμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15