αβαντζάρω Verb  [avantzaro, abantzarw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Erklärung zu αβαντζάρω

In der Regel gehören griechische Verben die auf -άρω Enden zur neugriechischen Umgangssprache und werden aus Fremdwörtern gebildet.

Etymologie zu αβαντζάρω

αβαντζάρω italienisch avanzare


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαντζάρω.Griechische Definition zu αβαντζάρω

αβαντζάρω· αβατζάρω· βατζάρω.

1) Προχωρώ με πρόθεση επιθετική:
(Λεηλ. Παροικ. 221).
2)
α) Μένω ως υπόλοιπο, περισσεύω:
πόσα μου βατζάρασι; Tρία τσικίνια μόνο (Φορτουν. E´ 73
β) περιττεύω, είμαι περιττός:
σε ζουν τα μάτια τση και το ψωμί αβαντζάρει (Kατζ. A´ 40).
[<ιταλ. avanzare. O τ. βατζ <βεν. vanzar. H λ. και οι τ. και σήμ. ιδιωμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback