αβαντάρω  Verb  [avantaro, abantarw]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu αβαντάρω

αβαντάρω italienisch avantare lateinisch adventare, απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα τού advento advenio venio indoeuropäisch (Wurzel) *gʷem-


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαντάρω

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαντάρω

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαντάρω

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαντάρω.Griechische Definition zu αβαντάρω

αβαντάρω [avandárο]

support, assist s.o. to advance:
αβαντάρουμε τις αξιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων we support the demands of the civil servants |
theat αβαντάρω έναν ηθοποιό I help an actor to advance (e.g., by offering him a role)
[fr OIt avantare]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15