{το}  αβαντάζ  Subst.  [avantaz, abantaz]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αβαντάζ

αβαντάζ französisch avantage


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαντάζ

  • πλεονέκτημα
  • ατού

Ähnliche Bedeutung wie αβαντάζ

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαντάζ

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαντάζ.Griechische Definition zu αβαντάζ

αβαντάζ το [avantáz] Ο (άκλ.) : πλεονέκτημα: Tο διαμέρισμα έχει πολλά αβαντάζ. Δέξου την πρότασή του, έχει πολλά αβαντάζ.

[λόγ. < γαλλ. avantage]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback