αβανιάζω  Verb  [avaniazo, abaniazw]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu αβανιάζω

αβανιάζω αβάνης, αβαν(ιά) + -ιάζω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβανιάζω

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβανιάζω

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβανιάζω

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβανιάζω.Griechische Definition zu αβανιάζω

αβανιάζω [avanjázo]

① calumniate (syn διαβάλλω, συκοφαντώ)
② betray (syn καταδίδω, προδίδω):
αβανίζω calumniate (Prevelakis).
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15