{ο}  αβανγκαρντισμός  Subst.  [avangkarntismos, abangkarntismos]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu αβανγκαρντισμός

αβανγκαρντισμός französisch avant-gardisme


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβανγκαρντισμός

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβανγκαρντισμός

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβανγκαρντισμός

Noch keine ähnlichen Wörter
Griechische Definition zu αβανγκαρντισμός

αβανγκαρντισμός ο [avaŋgardizmós] : η τάση για πρωτοπορία: Ό,τι χαρακτηρίζει μερικούς νεότερους καλλιτέχνες είναι ένας άκρατος, υστερικός αβανγκαρντισμός.

[λόγ. αβανγκάρντ -ισμός]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15