αβαμπαρλιέρης    [avabarlieris, abamparlierhs]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αβαμπαρλιέρης

Noch keine Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαμπαρλιέρης.


Griechische Definition zu αβαμπαρλιέρης

αβαμπαρλιέρης ο· αβαμπαλιέρης· αβαντπαρλιέρης· αφαμπαλιέρης· αφαμπαρλιέρης· φαρπαλιέρος.

Δικηγόρος, συνήγορος:
να έχει πρόλαλον, τό λέγεται φράγκικα αβαμπαρλιέρη (Aσσίζ. 34910‑11).
[<παλαιότ. γαλλ. avant-pardiver. Η λ. στο Du Cange (αβανπ‑)]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αβαμπαρλιέρης

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15