{ο}  αβαμπαρλιέρης  Subst.  [avabarlieris, abamparlierhs]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαμπαρλιέρης

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαμπαρλιέρης

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαμπαρλιέρης

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαμπαρλιέρης.Griechische Definition zu αβαμπαρλιέρης

αβαμπαρλιέρης ο· αβαμπαλιέρης· αβαντπαρλιέρης· αφαμπαλιέρης· αφαμπαρλιέρης· φαρπαλιέρος.

Δικηγόρος, συνήγορος:
να έχει πρόλαλον, τό λέγεται φράγκικα αβαμπαρλιέρη (Aσσίζ. 34910‑11).
[<παλαιότ. γαλλ. avant-pardiver. Η λ. στο Du Cange (αβανπ‑)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback