{το}  αβαθή Subst.  [avathi, abathh]

(1)

GriechischDeutsch
Τα ύδατα της Βαλτικής είναι αβαθή και τα πιο μολυσμένα από όλες τις ευρωπαϊκές θάλασσες του Ατλαντικού.Sie ist nicht tief, aber sie ist das am schlimmsten verunreinigte Gewässer aller atlantischen Weltmeere Europas.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu αβαθή

PluralGriechische Definition zu αβαθή

αβαθή [avaθí] τα, (L) naut & ocean.

shallow waters, shallows (syn in άβαθα); phr επικίνδυνα αβαθή shelves; ocean overfalls and tide-tips
[n pl of αβαθής]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback