αβέβαιος -η -αία -ο Adj.  [aveveos -i -ea -o, abebaios -h -aia -o]

  Adj.
(7)

GriechischDeutsch
Σύμφωνα με την Επιτροπή είναι αβέβαιος ο τρόπος με τον οποίο οι εν λόγω αρχές μπορούν να υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα, δεδομένου ότι στην απάντηση που έστειλαν στο τέλεξ των υπηρεσιών της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2004 (βλ. αιτιολογική σκέψη 14 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης) ισχυρίζονται πως δεν μπορούν να παρέχουν συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τα ποσά που οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την καλλιέργεια σε θερμοκήπια ήταν σε θέση να εξοικονομήσουν χάρη στην πλήρη απαλλαγή·10ναι απολύτως ελεύθεροι να επιλέξουν ανάμεσα στις υπαίθριες καλλιέργειες και τις καλλιέργειες σε θερμοκήπιο.Nach Auffassung der Kommission ist unklar, was die Behörden zu dieser Argumentation veranlasst hat, da sie selbst in der Antwort auf das Fernschreiben der Kommissionsdienststellen vom 10. Juni 2004 (siehe Erwägungsgrund 14 der vorliegenden Begründung) feststellen, dass sich die von diesen Betrieben dank der vollständigen Befreiung erzielten Einsparungen nicht genau beziffern lassen.

Übersetzung bestätigt

Η τιμή αυτή προσαρμόστηκε προς τα άνω, ωστόσο, κατά 1 εκατ. ΝΟΚ με βάση δύο συμπληρωματικές αναπροσαρμογές, συγκεκριμένα με την αξία των στρατώνων και την αξία μιας αδόμητης έκτασης για την οποία ο μελλοντικός σχεδιασμός χρήσεων γης ήταν αβέβαιος.Nach zwei weiteren Änderungen am Wert der Baracken und am Wert einiger naturbelassener Flächen, bei denen die künftigen Bebauungsvorschriften unklar waren, wurde dieser Wert noch einmal um 1 Mio. NOK erhöht.

Übersetzung bestätigt

Αφετέρου, ο αντίκτυπος των επενδύσεων αυτών στην απασχόληση σε μακροοικονομικό επίπεδο παραμένει αβέβαιος.Außerdem sind ihre Beschäftigungswirkungen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene nach wie vor unklar.

Übersetzung bestätigt

Αν και ο µηχανισµός της δηµιουργίας των όγκων είναι αβέβαιος, τα ευρήµατα δεν φαίνεται να σχετίζονται µε ανθρώπους.Zwar ist der Entstehungsmechanismus der Tumore unklar, doch ist es unwahrscheinlich, dass diese Studienergebnisse für die Anwendung beim Menschen relevant sind.

Übersetzung bestätigt

Αν και ο μηχανισμός της δημιουργίας των όγκων είναι αβέβαιος, τα ευρήματα δεν φαίνεται να σχετίζονται με ανθρώπους.Zwar ist der Entstehungsmechanismus der Tumoren unklar, doch ist es unwahrscheinlich, dass diese Studienergebnisse für die Anwendung beim Menschen relevant sind.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • αβέβαιος (maskulin)
  • αβέβαιη (feminin)
  • αβέβαιαία (neutrum)


Griechische Definition zu αβέβαιος -η -αία -ο

αβέβαιος -η -ο [avéveos] : I.(για πρόσ.) που αμφιβάλλει, που δεν είναι βέβαιος, σίγουρος για κτ.: Είμαι αβέβαιος -η -αία -ο για το μέλλον. Είμαι λίγο αβέβαιος -η -αία -ο για την ορθότητα του επιχειρήματος. II1. που μας κάνει να είμαστε αβέβαιοι. α. που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με σιγουριά την εξέλιξή του ή την κατάληξή του· απροσδιόριστος, αστάθμητος, αμφίβολος: Mας τρομάζει το σκοτεινό και αβέβαιο μέλλον. Ρευστή και αβέβαιη πολιτική κατάσταση. Aβέβαιο εισόδημα, επισφαλές. β. που αμφιβάλλουμε για την αλήθεια ή την ορθότητά του. ANT σίγουρος: Θολές και αβέβαιες μνήμες. Aβέβαιες προβλέψεις. γ. είναι αβέβαιο αν…, δεν είναι βέβαιο, σίγουρο…: Είναι αβέβαιο αν θα φύγουμε αύριο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback