αβάφτιστος -η -ο  Adj.  [avaftistos -i -o, abaftistos -h -o]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάφτιστος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάφτιστος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάφτιστος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu αβάφτιστος -η -ο

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

  • ο αβάφτιστος (maskulin)
  • η αβάφτιστη (feminin)
  • το αβάφτιστο (neutrum)


Griechische Definition zu αβάφτιστος -η -ο

αβάφτιστος, επίθ., βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback