αβάφτιστος    [avaftistos, abaftistos]

  Adj.
(0)

Etymologie zu αβάφτιστος

αβάφτιστος altgriechisch ἀβάπτιστος ἀ- + βαπτίζω + -τος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάφτιστος

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάφτιστος

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάφτιστος

Deutsche Synonyme zu αβάφτιστος

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβάφτιστος.Griechische Definition zu αβάφτιστος

αβάφτιστος, επίθ., βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback