αβάσταγος -η -ο  Adj.  [avastagos -i -o, avastaros -i -o, abastagos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάσταγος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάσταγος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάσταγος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο αβάσταγος (maskulin)
  • η αβάσταγη (feminin)
  • το αβάσταγο (neutrum)


Griechische Definition zu αβάσταγος -η -ο

αβάσταγος -η -ο [avástaγos] : (λαϊκότρ.) (για πρόσ.) που τίποτα δεν τον συγκρατεί· ασυγκράτητος, ανυπόμονος: αβάσταγος -η -ο άνθρωπος.

[μσν. αβάσταγος < αβάστα(κτος) μεταπλ. -γος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback